regulatory wzrostu

Kontrola upraw za pomocą regulatorów wzrostu

Regulator wzrostu roślin zastosowany w odpowiedni sposób zapewnia pełną kontrolę rozwoju naszych upraw. Są to preparaty powstałe z substancji organicznych, które naturalnie występują w roślinie, a które odpowiadają za przebieg wszelkich procesów fizjologicznych w roślinie. Regulatory wzrostu są więc retardantami, czyli syntetykami, które chemicznie regulują wzrost roślin. Przykładowo zapobiegają wyleganiu się zbóż poprzez skracanie źdźbeł zbożach lub wpływają na skracanie się pędów w sadownictwie, co umożliwia ich rzadsze przycinanie.

Po co stosuje się tego typu substancje?

Regulatory wzrostu stosuje się głównie w celu wyeliminowania problemu, jakim jest wyleganie roślin poprzez obniżenie ich wysokości, wzmocnienie źdźbeł oraz pędów, a także stymulację rozrostu korzeni oraz poprawienie krzewistości roślin, a także optymalizację procesu, jakim jest fotosynteza. Substancje te wykorzystuje się również w sadownictwie celem pobudzenia owocowania, regulację dojrzewania oraz przeciwdziałaniu opadania.

Wykorzystywanie produktów regulujących wzrost roślin w rolnictwie.

Regulator wzrostu zbóż ma za zadanie głównie zapobiegnięciu zjawiska wylegania, które powoduje pochylenie łodyg u podstaw źdźbła lub w międzywęźlach. Zastosowanie produktu powoduje usztywnienie i skrócenie pędów, jednoczenie pozytywnie wpływając na jego system korzeniowy, który w efekcie stabilizuje całą roślinę, co zwiększa szansę jej prawidłowego wzrost pomimo intensywnych podmuchów wiatru i ulewnych opadów deszczu. Niezmiernie ważny jest dobór odpowiedniej substancji aktywnej do rodzaju upraw.