środki ochrony roślin owadobójcze

Jak zadbać o usuwanie pozostałości środków owadobójczych?

Staraj się kupować tylko tyle pestycydów, ile zużyjesz w najbliższej przyszłości. Wyeliminuje to potrzebę przechowywania nieużywanych produktów. Jeśli nie możesz zużyć pestycydów w odpowiednim czasie, udostępnij je znajomemu lub sąsiadowi, który może ich użyć, ale zawsze przechowuj te materiały w oryginalnych pojemnikach. Nie używaj starej butelki z napojem ani niczego, co można pomylić z opakowaniem na napój.

Ludzie zostali otruci i zabici przez nieumyślne picie z tych pojemników. Nie rozcieńczaj więcej pestycydów, niż możesz użyć od razu. Rozcieńczony pestycyd należy nakładać zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przez producenta na etykiecie. Mimo wszystko należy pamiętać o tym, że środki ochrony roślin owadobójcze (kup online) są relatywnie bezpieczne dla ludzi i środowiska, jeżeli używamy ich zgodnie z zastosowanie i przestrzegamy etykiety użytkowania produktu.

Puste pojemniki ze skoncentrowanymi pestycydami do użytku domowego, posiadane przez właściciela domu na jego terenie, można wyrzucać do śmieci bez spłukiwania. Puste pojemniki z gotowymi do użycia produktami można również wyrzucać do śmieci. Specjaliści używający skoncentrowanych pestycydów w płynie muszą przepłukać pojemnik trzykrotnie przed usunięciem.

Nie wylewaj niewykorzystanego płynu na owady do kanalizacji lub ścieków, czy też do śmieci. Niewykorzystane środki owadobójcze są uważane za odpad niebezpieczny i muszą zostać odpowiednio zutylizowane. Lokalne władze mogą naliczyć sankcję pieniężną za niewłaściwą utylizację.